Disclaimer - Jogi nyilatkozat

Rijk Zwaan honlap használatának Általános Felhasználási Feltételei

 

A honlap használatával Ön elfogadja Rijk Zwaan honlap használatára vonatkozó, az alábbiakban ismertetett Általános Felhasználási Feltételeket. Ezenkívül Ön kijelenti, hogy nem tartja felelősnek Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.-t és/vagy annak leányvállalatait (a továbbiakban együttesen: Rijk Zwaant) az ezen a honlapon közzétett információkért, ajánlásokért és/vagy tanácsokért. Rijk Zwaan honlapjának használata nem megengedett, amennyiben Ön nem fogadja el az Általános Felhasználási Feltételeket.

 

 1. Rijk Zwaan honlapja a legnagyobb odafigyeléssel és gondossággal készült. Rijk Zwaan azonban nem vállal garanciát arra, legyen az kifejezett vagy hallgatólagos, hogy az információk, melyek – ideértve, de nem kizárólag – a honlapon található különböző fajtaleírásokat és termesztés-technológiai tanácsokat foglalnak magukban, közvetlen módon vagy hivatkozás formájában, hiánytalanok és pontosak lesznek, valamint hogy alkalmasak a honlap felhasználójának céljaira.

  Rijk Zwaan ezért nem vállal felelősséget azon közvetlen vagy közvetett károkért, melyek a jelen honlap használatából erednek, ideértve a közvetett károkat és a profitveszteséget is, kivéve, ha ezt a szándékos félrevezetés vagy szándékos figyelmetlenség okozta Rijk Zwaan részéről. Ezen túlmenően Rijk Zwaan nem vállal felelősséget semmilyen kárért, mely közvetlenül vagy közvetve a jelen honlap használhatatlanságából ered.
   
 2. Rijk Zwaan fenntartja magának a jogot a honlap és annak tartalmának bármely időpontban történő módosítására, ideértve a jelen, Rijk Zwaan honlap használatának Általános Felhasználási Feltételeit is. Rijk Zwaan nem vállal felelősséget az ilyen változások esetleges következményeiért. Kizárólag Rijk Zwaan jogosult a jelen honlap módosítására.
   
 3. A jelen honlap tartalmazhat más honlapokra mutató linkeket, avagy hivatkozásokat. Mivel Rijk Zwaan nem felügyeli a harmadik felek honlapjainak tartalmát, ezért semmiféle felelősséget nem vállal a harmadik felek honlapjairól közvetlenül vagy közvetve származó információkért.
   
 4. A jelen honlap tartalmazhat olyan fajtákat, melyek bizonyos országokban nem elérhetők. Az ilyen hivatkozások semmilyen körülmények között sem foglalják magukban azt – függetlenül a Rijk Zwaan akaratától vagy szándékától –, hogy ezeket a fajtákat az adott országban értékesíti.
   
 5. Rijk Zwaan semmilyen felelősséget nem vállal a számítógép hardverét és/vagy szoftverét érintő azon károkért, melyeket közvetlenül vagy közvetve a jelen honlap használata okozott.
   
 6. A jelen honlapon megtalálható minden információt és képet Rijk Zwaan szerzői joga véd, hacsak nincs erről más nyilatkozat. A jelen honlap egyetlen része sem sokszorosítható és/vagy publikálható nyomtatással, fénymásolással, mikrofilmen, digitális módon vagy bármely más formában Rijk Zwaan előzetes írásos engedélye nélkül.
   
 7. A Rijk Zwaan honlap használatának Általános Felhasználási Feltételeire Hollandia törvényei vonatkoznak. Minden vitás ügy a Hágai Bíróság (Hollandia) hatáskörébe tartozik. Rijk Zwaan ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy a Rijk Zwaan székhelye szerinti ország bíróságára, vagy azon ország bíróságára idézze be a Rijk Zwaan honlap felhasználóját, ahol az valódi és működő ipari vagy kereskedelmi létesítménnyel rendelkezik.