TEST | Hero | VI24 | Seeds

Termékinformáció

1. Rezisztencia nyilatkozat

 

A növények károsítókkal és abiotikus stressz-tényezőkkel szembeni reakcióit leíró szakkifejezések definíciói  (az ISF Zöldség- és Dísznövény Szekciója által 2012-ben elfogadva)

1.   Bevezetés

A gazdanövény és a károsító viszonya rendkívül összetett. A szakkifejezések, melyek egy növényfajtának a károsítóval szembeni reakcióját leírják, az adott károsító ismert és pontosan leírt biotípusával, patotípusával, rasszával vagy törzsével, ellenőrzött környezeti körülmények között végzett teszteken alapulnak. A gyakorlatban azonban a károsítónak az a képessége, hogy a növényben megbetegedést idézzen elő, függ a környezeti feltételektől, magának a károsítónak a tulajdonságaitól és a növény védekező képességétől is. Egy-egy növény különféle fajtái eltérő mértékben lehetnek képesek megvédeni magukat a kártevőkkel szemben. Különböző körülmények között, mint például a növény kora, kártevőnyomás és virulencia vagy kedvezőtlen környezeti hatások következtében ugyanazon gazdanövény és kártevő egymásra hatása eltérő kimenetellel járhat. A károsítóknak új biotípusai, patotípusai, rasszai vagy törzsei alakulhatnak ki, melyek azokat a növényeket is károsíthatják, melyekre a kórokozó eredeti formájában nem volt hatással.

A  szakkifejezések állandó és egyértelmű használatának elősegítésére a növény és a károsító reakciójának leírására az ISF Zöldség- és Dísznövény Szekciója az alábbi definíciókat határozta meg.

2.   Definíciók

Érzékenység: az adott növényfajta nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy egy adott kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését korlátozza.

Rezisztencia: egy növény fajtának azon képessége, hogy korlátozni tudja egy konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését és/illetve azt a kárt, amelyet azok okoznak érzékeny fajtákhoz képest, hasonló környezeti feltételek és hasonló kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett. Az ellenálló fajtákon megjelenhetnek bizonyos betegség szimptómák, károk erős kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett. 

Nagyon erős kártevő-nyomás esetén a rezisztens fajták is mutathatnak kártüneteket. A rezisztenciának két szintjét határozták meg:

 Magas fokú rezisztenciával rendelkező növények – HR: nagymértékben korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését normál kártevő-, illetve kórokozó nyomás mellett, az azokra érzékeny fajtákhoz képest. Azonban ezen növényfajtákon megjelenhetnek bizonyos szimptómák, illetve károk erős kártevő-, illetve kórokozó nyomás esetén.

  Mérsékelt rezisztenciával rendelkező növények – IR: korlátozzák a konkrét kártevő, illetve kórokozó növekedését és fejlődését, de a szimptómák, illetve károk nagyobb szintje fordulhat elő, mint a magas fokú rezisztenciával rendelkező fajták esetében. A mérséklet rezisztenciával rendelkező növények esetében még mindig kevésbé súlyos szimptómák, illetve károk jelentkeznek, mint az érzékeny növényfajták esetében, amennyiben azokat hasonló környezeti körülmények és/illetve hasonló kártevő, illetve kórokozó nyomás mellett termesztik.

Fontos megjegyezni, hogy egy adott növényfajta rezisztenciája a kártevő meghatározott biotípusára patotípusára, rasszára vagy törzsére vonatkozik. Amennyiben ez nincs külön megjelölve, annak oka az, hogy az érintett károsító vonatkozásában nincs általánosan elfogadott osztályozás. Az esetlegesen megjelenő új biotípusokkal, patotípusokkal, rasszokkal vagy törzsekkel szemben az eredeti rezisztencia nem nyújt védelmet.

Immunitás: egy konkrét kártevő, illetve kórokozó támadásának nem képezi tárgyát.

2. Rezisztencia kódok leírása

4. Csávázott vetőmagok biztonságos használata (angol)

A csávázott vetőmagok biztonságos használatával kapcsolatos információkért látogassa meg a rijkzwaan.com weboldalt.

5. Tárolási körülmények (angol)

Az ajánlott tárolási kondíciókról az alábbi weboldalon tájékozódhat.